TELYNORES PRIODASAU AC ACHLYSURON AMRYWIOL

Croeso

 

Helo a chroeso i fy ngwefan. Rydw i’n delynores broffesiynol yn rhannu fy amser rhwng Gwynedd a Swydd Hertford ac yn gweithio yng nghyffuniau gogledd Cymru a Llundain yn bennaf ond yn barod i deithio ymhellach hefyd.

Os ydych chi yn chwilio am gerddoriaeth telyn prydferth i ddathlu’ch priodas, bedydd, gweithgaredd corfforiaethol neu unrhyw achlysur arbennig yna cysylltwch a fi.

 

Catrin ar Facebook

Grwandewch